Boycott Liverpool

Boycott Leicester

Covid-19 information and updates

Jobs

Work for us

UCU offers a range of benefits including good working hours, generous annual leave entitlement and membership of a pension scheme. UCU is committed to equality of opportunity. Applications from suitable people with a disability are welcome. London-based employees receive a London allowance. 


Current vacancies


Living Wage employer : This link opens in a new window Mindful Employer logo : This link opens in a new window Disability confident logo : This link opens in a new window If you feel you have the necessary experience, and wish to apply for a vacancy, please download a copy of the relevant application pack and return as instructed.

If you have a disability and would like any help completing your application, or if you need an application pack, in a different format, please contact the personnel department on 020 7756 2558 or email recruitment@ucu.org.uk.

Please note that CVs in isolation are not accepted.


Current vacancies

Branch Organiser/Administrator for Cardiff University branch (part time 10.5 hours pw)

Salary: £10,232 p.a. (£34,107 p.a. pro rata)

Cardiff University UCU Branch is seeking to appoint a Branch Organiser/ Administrator for 10.5 hours per week.

For this role, you will develop and implement a recruitment strategy, including organising recruitment events; presenting at staff induction sessions; building and maintaining networks of activists and working with departmental representatives to improve the strength of the Branch. Maintaining and updating records and databases, will also form part of your duties.

You will be an excellent communicator, with sound interpersonal skills, and the ability to motivate activists. Having worked in a similar environment and/or with the understanding of working for a trade union or other not-for-profit organisation, you will be committed to the principles of equality and inclusion.

To apply, please download an application pack below or email recruitment@ucu.org.uk quoting job reference BAO3.

Closing date for applications: 5 October at 10 am

Interview date: 18 October


Angen Gweinyddwr/Trefnydd Cangen ar gyfer Cangen UCU Prifysgol Caerdydd (rhan amser 10.5 awr yr wythnos)

Cyflog: £10,232 y.f. (£34,107 y.f. pro rata)

Mae Cangen UCU Prifysgol Caerdydd yn awyddus i benodi Gweinyddwr/Trefnydd Cangen i weithio 10.5 awr yr wythnos.

Ar gyfer y rôl hon, byddwch yn datblygu strategaeth recriwtio ac yn ei rhoi ar waith, gan gynnwys trefnu digwyddiadau recriwtio, rhoi cyflwyniadau yn ystod sesiynau sefydlu staff, meithrin a chynnal rhwydweithiau o actifyddion, a gweithio gyda chynrychiolwyr adrannol i gryfhau'r Gangen. Bydd cynnal a diweddaru cofnodion a chronfeydd data hefyd yn rhan o'ch dyletswyddau.

Byddwch yn gyfathrebwr rhagorol sy'n meddu ar sgiliau rhyngbersonol cadarn a'r gallu i gymell actifyddion. Byddwch wedi gweithio mewn amgylchedd tebyg a/neu bydd gennych ddealltwriaeth o weithio i undeb llafur neu sefydliad nid er elw arall, a byddwch yn ymrwymedig i egwyddorion cydraddoldeb a chynhwysiant.

I gael pecyn cais, lawrlwythwch un o wefan UCU http://www.ucu.org.uk/vacancies neu e-bostiwch recruitment@ucu.org.uk gan ddyfynnu BAO3.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5 Hydref am 10am

Dyddiad y cyfweliad: 18 Hydref


Branch Administrator/Organiser for Essex University branch (part time, 12 hours per week)

Salary: £11,693 p.a. (£34,107 p.a. pro rata)

Our Branch is seeking to appoint someone to assist with managing our office (normally based at Essex University), with minimal supervision. The successful candidate will work 12 hours per week.

You will develop and implement a recruitment strategy, undertake organising activities, keep the Branch website up to date, and take minutes. With sound organisational, communication and interpersonal skills, you will have knowledge of the implications of working for a trade union or other not-for-profit organisation, be the first point of contact for members and be expected to support the branch officers in all aspects of your work for UCU.

To apply, please download an application pack below or email recruitment@ucu.org.uk quoting job reference BAO4.

Application pack: Branch administrator, Essex University (BAO4) [445kb]

Closing date for applications: 5 October at 10 am

Interview date: 8 November


Branch Administrator/Organiser required for Huddersfield University branch (part time 3 hours pw)

Salary: £2,923 p.a. (£34,107 p.a. pro rata)

The University of Huddersfield UCU Branch is seeking to appoint someone to assist with managing its office, with minimal supervision. The successful candidate will work 3 hours per week.

You will develop and implement a recruitment strategy, undertake organising activities, keep the Branch website up to date, and take minutes. With sound organisational, communication and interpersonal skills, you will have knowledge of the implications of working for a trade union or other not-for-profit organisation, be the first point of contact for members and be expected to support the branch officers in all aspects of your work for UCU.

To apply, please download an application pack below or email recruitment@ucu.org.uk quoting job reference BAO2.

Application pack: branch administrator/organiser Huddersfield University BAO2 [447kb]

Closing date for applications: 8 October at 10 am

Interview date: 5 November

 

Last updated: 16 September 2021